...

دریناژ

  • ورق های دریناژبام های سبز از جنس پلی اتیلن با دانسیته بالا ( HDPE ) هستند.این ورق ها دارای مقاومت در برابر نفوذ ریشه ها بوده و همچنین محفظه هایی به منظور نگهداری آب در سطح آن ها تعبیه شده است. سوراخ های موجود در سطح بالای آن ، آب اضافی موجود را به سطح بام منتقل کرده و از طریق شیب بام خارج می شود. به علت توان نگه داری آب در محفظه ها ، هم در روزهای بدون بارش یا آبیاری باعث جلوگیری از کم آبی گیاهان می شود و همچنین باعث کم شدن ضخامت خاک و در نتیجه وزن بام سبز می شود. این محصول به صورت SHEET هایی در ابعاد50*50 سانتی متر و ضخامت 3 سانتی متر در شرکت یکتا ورق تولید وعرضه می گردد

EnglishIran